Market Budowlany Castorama: Wrocław - Bielany Wrocławskie ul. Czekoladowa 3

Kontakt

Informacje ogólne
71 33 46 100

Telefon do zamówienia 71 33 46 182

Telefon do zamówień internetowych 71 33 46 182

Punkt Usług Finansowych 71 33 46 150

Serwis, reklamacje 71 33 46 207

Formularz kontaktowy
Telefony do działów

Sektor Techniczny 71 33 46 211 / 221 Sektor Ściany Podłogi 71 33 46 231 Sektor Kuchnia Łazienka 71 33 46 251 Sektor Magazynowanie 71 33 46 251 Sektor Ogród 71 33 46 261 Sektor Dekoracje 71 33 46 271 / 281 Sektor Budowlany 71 33 46 291 / 292 Projektowanie Kuchni 71 33 46 252 Usługi Cięcia Drewna 71 33 46 232 Sektor Obsługi Klienta 71 33 46 150 Sektor Logistyki 71 33 46 180

Godziny otwarcia

Dziś otwarte: 06:30 - 21:00

Poniedziałek 06:30-21:00 Wtorek 06:30-21:00 Środa 06:30-21:00 Czwartek 06:30-21:00 Piątek 06:30-21:00 Sobota 06:30-21:00 Niedziele handlowe 09:00-20:00

Najbliższe niedziele handlowe wypadają: 12 grudnia i 19 grudniaW dni świąteczne sklep jest zamknięty.

Polecane marki

Napisz do Nas

 1. Administratorem Twoich danych osobowych pobieranych w związku z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej: www.castorama.pl, w tym w szczególności ze sklepu internetowego zlokalizowanego na tej stronie (dalej łącznie jako „Serwis”), jest Castorama Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-255), przy ul. Krakowiaków 78, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000024785 (dalej jako „Castorama”). Dane osobowe podane przez Ciebie podczas rejestracji, późniejszej edycji konta w Serwisie oraz w momencie przystąpienia do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Castorama w ramach Serwisu, będą przetwarzane, przede wszystkim:

  • w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w regulaminie serwisu castorama.pl (nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w ramach usług świadczonych w ramach Serwisu oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”) oraz
  • w celu prowadzenia przez Castorama marketingu usług własnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Twoje dane osobowe mogą być ponadto przetwarzane przez Castorama w innych celach, jeżeli wyraziłeś na to wyraźną i dobrowolną zgodę (w przypadkach gdy zgoda taka będzie wymagana i stosownie do zakresu wyrażonej zgody).
 2. Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, w szczególności agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi IT również spoza UE, tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celu. Pani/Pana dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego  w rozumieniu RODO, tzn. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Odbiorcą tym jest firma TATA Consultancy Services Limited z siedzibą w Mumbai (Indie) świadczącą usługi informatyczne. Jednocześnie Komisja Europejska nie przyjęła decyzji stwierdzającej, że państwo to zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych. Dlatego Administrator zapewnił dodatkowe zabezpieczenia w rozumieniu art. 46 ust. 2 lit. c) RODO, w formie standardowych klauzul umownych zawartych z firmą TATA. Klauzule te są zgodne ze wzorem przyjętym w decyzji Komisji Europejskiej 87/2010/UE. Jednocześnie informujemy, że może Pani/Pan uzyskać dostęp do kopii tych klauzul. W tym celu prosimy o zwrócenie się do administratora danych.
 3. Przysługuje Ci prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest usprawiedliwiony interes administratora), prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Podanie przez Ciebie danych osobowych podczas rejestracji lub korzystania z usług w Serwisie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zarejestrowania się w Serwisie lub skorzystania z usług, które wymagają podania danych osobowych.
 4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej w ramach Serwisu oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Castorama praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków podatkowych.
 5. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się kontaktować z powołanym przez Castorama Inspektorem Ochrony Danych pod następującym adresem: IOD@castorama.pl

Inne sklepy w pobliżu

 • Jelenia Góra

  Al. Jana Pawła II 11
  58-506  Jelenia Góra

  75 75 55 100

  Pn-Pt  07:00-21:00
  Sb  07:00-21:00
  Nd 09:00-19:00

 • Wałbrzych

  ul. H. Wieniawskiego 21
  58-306  Wałbrzych

  74 88 66 100

  Pn-Pt  07:00-21:00
  Sb  07:00-20:00
  Nd 09:00-19:00

 • Wrocław Graniczna

  ul. Graniczna 2a
  54-610  Wrocław

  71 39 53 100

  Pn-Pt  06:30-21:00
  Sb  06:30-21:00
  Nd 09:00-20:00

 • Wrocław Korona

  ul. B. Krzywoustego 126a
  51-421  Wrocław

  71 32 08 100

  Pn-Pt  06:30-21:00
  Sb  06:30-21:00
  Nd 09:00-20:00

 • Wrocław Magnolia

  ul. Legnicka 58
  54-204  Wrocław

  71 36 53 100

  Pn-Pt  06:30-21:00
  Sb  06:30-21:00
  Nd 09:00-20:00